top of page
  • Writer's pictureTiina Sandberg

Ympäristö jää sodan jalkoihin

Vaikka Ukrainassa käynnissä oleva sota on valtava humanitaarinen kriisi, ei se vaikuta pelkästään ihmisiin. Valitettavasti sota uhkaa aiheuttaa myös laajat vahingot ympäristölle.


Sota on vakava ympäristökriisi. Se aiheuttaa valtavaa tuhoa ympäristölle tietenkin esimerkiksi niin, että pommitukset ja muut sotatoimet rikkovat erilaisia kemikaaleja, öljyä ja muita aineita sisältäviä säiliöitä ja muita. Lisäksi pommit itsessään eivät ole varsinaisesti vihreän teknologian edelläkävijöitä. "Pommit voivat tuhota maiseman. Ne voivat muuttaa rakennukset myrkyllisiksi raunioiksi ja tuhota kauan vaalittuja ja pitkäikäisiä puita. Ne voivat saastuttaa maaperää vuosikymmeniä ja aiheuttaa myrkkyjen huuhtoutumisen kerran terveisiin jokiin. Ne voivat tuhota ekosysteemejä ja häiritä luonnon harmoniaa." broken-land-environmental-consequences-explosive-weapon-use


Aseet aiheuttavat paikallista tuhoa, mutta laajemmalle vaikuttaa se, että sota antaa syyn luopua jo päätetyistä ympäristöpäätöksistä. Tätä tapahtuu tällä hetkellä Suomen metsien hakkuutavoitteille ja toisaalta esimerkiksi Ukrainassa käydään keskustelua siitä mistä voidaan luopua, jotta "ylimääräiset" ympäristösäädökset eivät vaikeuttaisi maassa tapahtuvaa ruuantuotantoa. On tietenkin aivan totta, että Ukraina on ratkaisevassa roolissa maailman ruokaturvan takaamisessa, mutta miten suuriin joustoihin se oikeuttaa? Valkovenäjällä Ukrainan sotaa on käytetty tekosyynä lakkauttaa yksi maan pitkäikäisimmistä ja merkittävimmistä luonnonsuojelujärjestöistä. BirdLifeBelarus on määrätty lopetettavaksi, koska sen on väitetty pyrkivän vaikuttamaan maan poliittiseen tilanteeseen ja käyttävän lintujen tarkkailua savuverhona peittämään tämä todellinen päämääränsä. Putin on puolestaan käyttänyt Ukrainassa Venäjän rajalla sijaitsevia lepakoita ja niiden suolistomikrobeja tutkivia laboratorioita tukemaan väitteitään biologisten aseiden kehittämisestä.


Mielestäni on perusteltua väittää, kuten esimerkiksi Naomi Klein on uusimmassa teoksessaan tehnyt, että ympäristönsuojeleminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen vaativat rauhaa. Sodat tuhoavat ympäristöä, antavat tekosyyn luistaa tavoitteista ja vähätellä luonnonsuojelun arvoa. Ne myös kuluttavat valtavasti resursseja ja rahaa äärimmäisen haitalliseen toimintaan. Meillä ei yksinkertaisesti ole tähän varaa tällä kuumenevalla pallollamme.

Kuva Mahem Najm, Flickr.

31 views1 comment

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page