top of page
  • Writer's pictureTiina Sandberg

Yhteishallintolaki pitää edelleen vuokralaiset irti vallasta



Hallituksen esitys laiksi yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa on parhaillaan lausuntokierroksella. Printtasin itselleni yhden kappaleen ja oikaisin sohvalle lukemaan 33 sivua kohtuullisen tiukkaa tekstiä.


Ensimmäinen asia, johon kiinnitin huomiota, oli se, että lausuntoteksti oli unohdettu viimeistellä. Sieltä puuttui vuosilukuja, jotka oli korvattu xxxx, merkinnöillä ja jossain luvun tilalla oli kysymysmerkki yms. eli joku on nyt unohtanut käydä tekstin vielä kerran läpi ennen julkaisua. Halutessaan suurimman osan tiedoista voi selvittää itsekin, mutta osaan vastauksen antaa vain tämä paperi, joten olisi oikein kiva, jos nyt joku vielä ehtisi laittaa faktatkin kohdalleen.


Kaikkein suurin ongelma tässä esityksessä ei kuitenkaan ole oikoluvun puute.


Yhteishallintolaki on luotu siksi, että on haluttu vahvistaa vuokratalojen asukkaiden päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia. Lain avulla on luotu pohja, jonka päälle vuokratalot ovat sitten itse sorvanneet omat toisistaan poikkeavat mallinsa toteuttaa lain määräyksiä.


Luonnoksessa on huomioitu asukkaiden edustajien antama laaja palaute ja monessa kohtaa asioihin on tulossa parannuksia. Esimerkiksi 15 - 17 -vuotiaiden ottaminen mukaan äänioikeutettuina talojen hallintoon on hyvä juttu. Siihen olisi tosin pitänyt lisätä laajempi osallistumisoikeus. Miksi meilläkin ei voisi olla myös nuorten edustajaa asukashallinnossa? Sitä ei varsinaisesti estä mikään.


Mutta sitten siihen suurimpaan ongelmaan koko yhteishallintolaissa: edelleenkin pidetään visusti huoli siitä, että asukkaat eivät tule saamaan enemmistöä yhtiöiden hallituksissa. Tämä olisi ainoa kohta, jossa asukkaat todella voisivat käyttää merkittävää valtaa lainpuitteissa. Se, ettei tähän ole nytkään uskaltauduttu, kertoo paljon yhteiskunnan asenteista.


Kaikkialla muualla uskotaan, että demokraattisesti valituille edustajille voidaan antaa myös laajat valtaoikeudet. Vuokratalojen hallinnossa tämän ei ajatella tulevan kyseeseen. Miksi? Ilmeinen selitys on, ettei vuokralaisten uskota pystyvän käyttämään hallitusvaltaansa vastuullisesti ja kaikkien asukkaiden hyödyksi.


Itse olen kuitenkin toiminut jo vuosikymmeniä vuokralaisdemokratian parissa ja todennut, että vuokralaisilta ei puutu kykyä, eikä osaamista. Yhtiöiden hallituksiin löytyisi välittömästi ihmisiä, jotka ymmärtäisivät hallitustyöskentelyä ja osaisivat hoitaa vastaantulevat kysymykset. He kun pyörittävät vastaavia jatkuvasti työelämässä tai yhteiskunnallisissa luottamustoimissa toimiessaan.


Ainoa syy, miksi asukkaille ei anneta paikkaa näyttää kykynsä ja todella hallita asumistaan on se, että valtion rahoituksella rakennetuista vuokrataloista on tullut osa bisnestä. Kuntien talouteen saadaan niistä mukavasti tilkettä ja niissä pyöritetään päätöksiä, jotka vaikuttavat valtaviin omaisuusmassoihin. Tätä huolella rakennettua kuviota ei haluta päästää vuokralaisia sörkkimään. He kun eivät välttämättä kuulukaan siihen hyvien veljien kerhoon, joka haluaa pitää langat käsissään.



48 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page