top of page
  • Writer's pictureTiina Sandberg

Taloasioita

Asuminen on aika iso osa ihmisen elämää, siksi olen ajatellut, että siihen kannattaa myös itse pyrkiä vaikuttamaan. Vuokralaisena keinoja on hiukan vähemmän, mutta kyllä tässä sentään jotain pystyy puuhaamaan. Niinpä olen nyt sitten meidän kohteemme talotoimikunnan puheenjohtaja.


Tänään käytiin katsomassa saunoja, joiden remontista on pari kuukautta. Tutkimme lauteiden kiinnityksiä, etsimme naulojen päitä ja pohdimme olisiko jotain jäänyt tekemättä. Ainakin kaiteen haluaisimme vielä molempiin saunoihin niin, että lauteille nousu ja sieltä laskeutuminen sujuisi mahdollisimman turvallisesti silloinkin kun liikkuminen on hiukan vaikeaa.


Olen todella tyytyväinen siitä, että meillä lopulta on ihan oikea talotoimikunta. Olen ollut vuosikausia itsekseni talon luottamushenkilö ja yrittänyt kannustaa muita mukaan. Halukkaita on ollut vaikea löytää, mutta viime syksynä viimein löytyi kolme muutakin mukaan. Heka (Helsingin kaupungin vuokra-asuntoyhtiö) on pitänyt kiinni siitä, että asukasdemokratiaa joten kuten edelleen toteutetaan. Me voimme käydä jonkun saunan katsomassa, toivoa remontteja ja järjestää talkoita, mutta mahdollisuuksia vaikuttaa vuokratasoon tai muihin vuokraa isosti heilauttaviin asioihin on minimaalisesti. Käytännössä saamme vuokrista ehdotuksen, jota ei voi juurikaan muuttaa.


Tämä vaikuttamisen vaikeus on varmasti yksi iso syy siihen, miksi ihmiset eivät ole kovin innostuneita vuokralaisdemokratiasta. Myös ehdotuksessa uudeksi itsehallintolaiksi on pidetty tarkasti huoli siitä, etteivät vuokralaisten edustajat vahingossa pääsisi yhtiöissä määräävään asemaan. Asukkaita halutaan kuulla, mutta sillä tavalla turvallisesti, että kunnat pääsevät itse edelleen tekemään lopulliset päätökset.


Minusta asukkaille pitäisi antaa enemmän päätösvaltaa. Me kuitenkin maksamme näiden talojen kulut, niin lainat ja ylläpidon kuin hallinnon ja huollotkin. Kaikki menee meidän pussistamme ja samalla kaupungille karttuu omaisuutta, mikä jatkossa hyödyttää kaikkia sen asukkaita. Emme me ihan mahdottomia toivo. Meille riittää se, että asunnoista pidetään huolta eikä vuokrataso lähde nousemaan kovin nopeaan tahtiin. Minusta Hekan kannattaisi mieluummin liittoutua meidän kanssamme kuin taistella meitä vastaan. Siitä hyötyisivät kaikki.Tässä iloisia vuokralaisia riemuitsemassa itsehallinnon toteutumisesta joskus tulevaisuudessa.

21 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page