top of page
  • Writer's pictureTiina Sandberg

Sote-härdelli seis!

Updated: Feb 21, 2021

Suomalainen terveydehoito on kansainvälisesti vertaillen erittäin kustannustehokasta ja laadukasta. Suurin osa ongelmista, joihin sote-keskusteluissakin viitataan, on saatu aikaan leikkaamalla rahoitusta niin paljon, ettei enää ole mitenkään mahdollista turvata kaikkia tarpeellisia palveluita. Tämä ongelma korjataan ensisijaisesti parantamalla rahoitusta ja ilman yhtiöiden voitontavoittelua tämä tapahtuu myös kustannustehokkaasti.


Sote-uudistus lähtee nyt suuruuden ihannoinnista ja ottaa sen tavoitteeksi yli muiden. Tämä toki sopii suurille yrityksille, jotka edelleen pyrkivät terveysbisnekseen jakamaan kuntien rahoja keskenään. Meidän ei kuitenkaan tarvitse, eikä pidä, miettiä niiden etuja.


Sote-keskustelussa ohitetaan nyt se, että suurin osa on itse asiassa tyytyväisiä terveyskeskuksiin ja asemiin. Ihmiset arvostavat palveluiden saavutettavuutta ja haluavat että ne pysyvät tutuilla kulmilla. He voivat myös suhteellisen helposti vaikuttaa poliittisiin päätöksiin näitä omia lähipalveluita koskien, sillä myös se päättäjä on yleensä lähellä ja tuttu.

Maalaisjärjellä ajateltuna on selvää, ettei yksityinen voi järjestää palveluita julkista halvemmalla. Yksityinen kun tarvitsee aina ison siivun voittoa itselleen. Valitettavasti monet päättäjät ovat nyt kuunnelleet liikaa yritysten lobbareita ja liian vähän ihmisten perusteltua epäilyä koko uudistuksen järkevyydestä.


Pidetään terveyspalvelut ensisijaisesti kuntien hanskassa. Luodaan alueellista yhteistyötä maakuntien tasolla, mutta pidetään siinäkin kuntien päätösvallasta huoli. Demokratiaa ja läpinäkyvyyttä ei saa kaventaa kun sitä tosi asiassa tarvitaan kipeästi lisää.


Erityissairaanhoito kannattaa hoitaa maakuntatasolla vaan ei Keskustan maakuntamallilla.


38 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page