top of page
  • Writer's pictureTiina Sandberg

Sähköstä taas

Johan tässä on tullut kirjoitettua sähköstä ja sen hinnoittelusta, mutta aina tulee lisää mielenkiintoista tietoa, joka on sitten jaettava teidän kanssanne. Tänään pohdin sähkösiirron maksimeja.


Suomi on jo pitkään ollut huippukulutuksen aikaan voimakkaasti riippuvainen sähkön tuonnista. Tämä oli tärkein peruste kun Fingrid anoi 2021 lupaa rakentaa lisää siirtokapasiteettia Suomesta Ruotsiin ja toisin päin tietenkin myös. Myös Norjan sähkö kulkee näiden yhteyksien kautta, vaikka lähtömaa onkin eri. "Uusi siirtoyhteys parantaa merkittävästi myös sähkön toimitusvarmuutta. Suomessa käytössä oleva sähköntuotantokapasiteetti on selvästi sähkön huippukulutusta pienempi, ja Suomi on riippuvainen sähköntuonnista erityisesti talvikauden kulutushuippujen aikana. Olkiluoto 3 -voimalaitosyksikön käyttöönotto parantaa tehotasapainoa lähitulevaisuudessa, mutta sähkötehon riittävyyteen liittyy silti huolenaiheita tulevina vuosina." Lupa myönnettiin, mutta yhteyttä ei vielä ole rakennettu. Sen on määrä avautua 2025. Paljonko sähköä siis voidaan siirtää Ruotsista nykyisiä yhteyksiä pitkin? Tällä hetkellä käytettävissä olevien yhteyksien siirtokapasiteetti löytyy sekin Fingridin sivuilta. Siitä yhteen laskien verkon kapasiteetti riittää noin 3000 MW verran. Tämä tarkoittaa sitä, että kun suomen sähköntuotanto tippuu tarpeeksi, eikä Olkiluoto 3 ole mukana tuotannossa ainakaan täydellä teholla, ei Ruotsin kautta tuotava sähkö sellaisessa tilanteessa yksinkertaisesti riitä korvaamaan kasvavaa kulutusta. Myöskään tehoreserviä ei juuri ole käytössä. Esimerkiksi Fortumin Meri-Porin voimalakin on jo mukana tuottamassa sähköä.


Lisäksi ei ole varmaa, että pohjoismaisessa sähköverkossa riittää jaettavaa, vaikka piuhat sen kestäisivätkin. Tänään aamu viideltä verkon tehosta puuttui noin 1000 MWh verran tehoa. Tilanne korjattiin nopeasti, mutta se antoi vakavan varoituksen siitä, että kun kylmät ajat ihan tosissaan koittavat ja tuulivoiman tuotanto tippuu tyynen sään takia, ollaan todellisissa ongelmissa. Sinänsä 1000 MWh tasaaminen onnistui ilman suurta draamaa, koska koko pohjoismaisen verkon tuotanto oli tuon tapahtuessa kuitenkin noin 15 000 MWh. Vielä ei kuitenkaan olla lähelläkään maksimikulutusta.


Eli jälleen kerran. Joko voitaisiin kaikessa rauhassa suunnitella ja aikatauluttaa ne kiertävät sähkökatkot, jottei sitten jouduta paniikkiratkaisuihin kun sähköjohdon pää tulee vetävän käteen?


Kuva Pxhere


39 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page