top of page
  • Writer's pictureTiina Sandberg

Puoluelehdet kirjastoihin!

Helsingin kaupungin kirjastot ovat linjanneet, etteivät ne tilaa tai pidä esillä poliittisia lehtiä muuten kuin Oodin, Pasilan ja Stoan tiloissa. Minusta tämä linjaus on huonosti harkittu. Kansalaisten kiinnostus politiikkaan on jatkuvasti hiipunut, mikä on johtanut äänestysinnon laskuun. Viimeksi aluevaaleissa ihmeteltiin matalia lukuja. Mielestäni Helsingin kirjastojen tekemän päätöksen kaltaiset toimet ovat osaltaan vahvistamassa tätä kehitystä. Missä muualla kuin kirjastossa olisi edes teoriassa mahdollista laajasti tutkia ja vertailla puolueiden lehtien sisältöjä ja kantoja? Kirjastojen yhteiskunnallista roolia ei pidä heikentää vaan pikemminkin vahvistaa. Sille on tarvetta.

Kirjastot ovat luontaisia paikkoja järjestää myös yhteiskunnallisia keskusteluja, joissa ihmiset pääsevät kohtaamaan päättäjiä ja sellaisiksi aikovia. Olisi hyvä tarkastella myös tähän liittyviä linjauksia ja miettiä miten kirjastot voisivat tulevissa vaaleissa muuttua tiloiksi, joissa demokratia toteutuu ruohonjuuritasolla ja yhdenvertaisesti. Isoilla ja varakkailla puolueilla ja ehdokkailla on aina mahdollisuudet järjestää tapahtumia ja ostaa näkyvyyttä.


Mikäli kaikkien näkyvyydestä ja tasapuolisesta kohtelusta ei huolehdita, vahvistuu demokratiaamme jo nyt kuljettava rahavetoisuus entisestään. Kenenkään mielestä tuskin on hyvä ajatus, että rahalla voi ostaa valtaa?

57 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page