top of page
  • Writer's pictureTiina Sandberg

Pelastetaan Helsingin luonto!


Helsingissä on mahtavaa luontoa: saaria, merta, vanhoja metsiä, kallioita, joki, järvi, lampia, ruovikoita, soita ja puistoja. Kaikkia niitä tarvitaan, jotta helsinkiläiset pääsevät nauttimaan lähiluonnosta kävelyetäisyydellä ja hyötymään sen suomista terveyseduista.


Helsingin luonto on monipuolista ja kiinnostavaa. Sen suojeleminen on ennen kaikkea Helsingin kaupungin tehtävä. Yhteisestä luonnostamme on pidettävä huolta. Tällä hetkellä tuota aarretta näverretään jatkuvasti. Asukkaiden vastarinnasta huolimatta kaupungin johto, mukaan lukien vihreiden edustajat, on asettanut gryndereiden ja asuntokeinottelijoiden edun luontoarvojen edelle. Tämä on äärimmäisen lyhytnäköistä politiikkaa. Luonnon ja eläinten elinympäristöjen tuhoaminen on lopetettava. Asukkaiden Helsinki - yhteislistalla me asetamme tämän tavoitteen tärkeimpien asioiden joukkoon. Kaupunkiluontoon ei voi suhtautua välinpitämättömästi. Sellainen luontosuhde, jossa luonto on vain hyödynnettävä resurssi, on tullut tiensä päähän. Ilmastonmuutoksen pitäisi riittää havainnolliseksi esimerkiksi siitä, mitä sen polun kulkeminen tarkoittaa meille kaikille.

31 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page