top of page
  • Writer's pictureTiina Sandberg

Ohjelma on kasa ohjeita

Olen taas tänään lukenut SKP:n uutta ohjelma luonnosta, joka käsitellään edustajakokouksessamme 11.-12.6. Kotkassa. Vuosien valmistelutyö kantaa hedelmää ja käsittelyssä on terävöitynyt ja ajassa kiinni oleva teksti, jossa käsitellään niin globaalisti kuin suomalaisestakin näkökulmasta tärkeitä kysymyksiä.


Olemme minusta saaneet luotua pohjan, jota kelpaa kutsua ohjelmaksi, eli kirjaimellisesti kokoelmaksi erilaisia ohjeita, joihin sana ohjelmakin viittaa. Tässä ajassa, jossa kaikki todellakin tuntuu välillä hajoavan ja haihtuvan ilmaan, on tärkeää luoda suuntaviivoja ja reittejä kohti tulevaisuutta, joka on parempi ja solidaarisempi.


Olemme nähneet mihin uusliberalismin vuosikymmenet meidät ovat ajaneet. Nyt on jo korkea aika käynnistää liike, joka korvaa tuon ahdistavan tehokkuuden ja jatkuvien leikkausten retoriikan ja politiikan sellaisella, joka mahdollistaa muun muassa ympäristökriisin ratkaisemisen. Se ei onnistu, ellemme ensin irtaudu kasvun ja voiton tavoittelun pakosta. Meidän askelmerkkejämme kohti tuota muutosta ovat ihmisten elämisen edellytysten turvaaminen, talouden eriarvoisuuden tasaaminen muun muassa verotuksella, työajan lyhentäminen ansiotasoa alentamatta ja rauhan ja solidaarisuuden nostaminen nykyisen militaristisen suuntauksen tilalle.


Näihin tavoitteisiin on aina pyritty, ja pyritään vastakin, yhteistyön kautta. ainoastaan silloin kun riittävän suuri joukko ihmisiä löytää yhteiset päämääränsä ja yhdistää voimansa niiden tavoitteluun, on mahdollista muuttaa maailmaa. Joukkojen kokoaminen on tietenkin helpommin sanottu kuin tehty. Se vaatii monenlaisia uhrauksia ja syö hermoja. Ne jotka ovat kokeilleet, tietävät kyllä mistä puhun. Silti mitään muuta tietä eteenpäin ei ole.


Tämän ohjelman kanssa on helppo löytää muita, joilla on jaettuja ideoita ja visioita kanssamme, ja jotka innostuvat ajatuksistamme. Silti suurin ja ratkaisevin haaste on se, että pystymme luomaan sen yhteisön, jonka kanssa ohjelmamme ohjeisiin tartumme. Olisi kovin mukavaa jos sinäkin olisi mukana tässä joukossa siitä huolimatta, että et välttämättä ole kaikesta samaa mieltä. Haetaan mieluummin yhteisiä nimittäjiä kuin jakolinjoja. Niin uusliberalisminkin nousu rakennettiin ja sitä reseptiä voivat käyttää muutkin. Tartutaan toimeen, niin maailma muuttuu.Kuva duncan c Flickr.

29 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page