top of page
  • Writer's pictureTiina Sandberg

Miten pelastaa eläimet?

Jouluna monella oli kinkku uunissa samaan aikaan kun toiset yrittivät kampanjoida possujen hengen puolesta. Moni kinkkuakin popsinut haluaisi varmasti paremmat olot tuotantoeläimille, mutta mikä tätä nyt estää ja olisiko eläinten oloja mahdollista parantaa luopumatta kokonaan lihansyönnistä?


Tärkein tavoite tulee aina olla kärsimyksen vähentäminen, missä nykyisen tehotuotannon rooli nousee ratkaisevaksi. Niin kauan kuin järjestelmä pyrkii tuottamaan eläimistä mahdollisimman halpaa ruokaa, ei niiden oloihin ole realistisesti odotettavissa suuria parannuksia. Jos halutaan muutos tuotantoeläinten oloihin, on muutettava systeemiä.


Toki on myös niin, että eläinten rajaaminen empatian ulkopuolelle olennoiksi, joiden "tehtävä" on tuottaa meille ruokaa tai muuta hyötyä, on kapitalismille ominaista ajattelua. Se on syntynyt niissä Descartesin julmissa eläinkokeissa, joilla hän veitsen viilto kerrallaan veti rajaa eläinten ja ihmisten välille. "Ajattelen siis olen" totesi hän ja jätti määrätietoisesti ajattelematta sitä mahdollisuutta, että eläimet tunsivat kipua, tuskaa ja pelkoa siinä missä hänkin.


Jaottelu ihmisiin ja muihin mahdollistaa nykyisen eläintuotannon toiminnan. Se on samalla välttämätöntä, koska kapitalismi vaatii voittojen maksimoimiseksi myös lukuisia halpoja asioita, joista yksi on ruoka. Ruuan hinnan pitäminen alhaalla pitää myös osaltaan muun muassa palkkavaatimukset maltillisina ja vapauttaa ostovoimaa muihin asioihin.


Ajattelen, että tästä kiinteästä yhteydestä johtuen tehotuotannon purkaminen on myös suoraan toimintaa kapitalismia vastaan. Se luo taloudellista kitkaa, joka lopulta rapauttaa järjestelmän toimintaa.


Mielestäni tätä näkökulmaa olisi syytä tuoda nykyistä vahvemmin esille. Pelkästään uuden kasvisperäisiin tuotteisiin panostavan teollisuuden luominen eläinteollisuuden rinnalle ei sinänsä uhkaa kapitalismia ja vaikka se varmasti aiheuttaakin muutoksia eläinteollisuudessa, ei se todennäköisesti tule sitä lopettamaan. Tuotteille etsitään uusia markkinoita, joita kehittyvissä talouksissa muodostuu vauhdilla.


Taistelu kapitalismia vastaan kuulostaa kovin abstraktilta, ellei sitä yksilöidä tarkemmin. Tehotuotannossa kärsivien eläinten jättäminen odottamaan maailman vallankumousta ei tietenkään myöskään ole vaihtoehto. Siksi on löydettävä konkreettisia toimia, joilla eläintuotantoa ajetaan alas ja ohjataan vähemmän tehokkaaseen suuntaan jo nyt. Se ei tapahtudu vapaaehtoisesti, koska voitot ohjaavat eläinteollisuutta puolustamaan etujaan parhaansa mukaan.

Tarvitaan lainsäädäntöä, joka velvoittaa muutoksiin, sekä tuntuvia sanktioita niitä vastaan, jotka näitä kieltäytyvät noudattamasta. Häkkikanalat, turkistarhat ja porsitushäkit on siirrettävä historiaan mahdollisimman pikaisesti. Mutta tämän lisäksi tarvittaisiin yhteiskunnallisia toimia eläintuotteiden vähentämiseksi.


Tämä on onnistunut erinomaisen hyvin tupakkatuotteiden kohdalla. Muutos on pitänyt sisällään hinnankorotuksia ja valistusta, mutta suuri merkitys etenkin muualla maailmassa on ollut sillä, että tupakan hankkimisesta on tehty asteittain vaikeampaa ja sen haitoista on alettu kertoa entistä suoremmin. Monesta ne kuvat askien kansissa ovat ehkä karmeita, mutta se on toiminut. Vastaavalla kampanjoinnilla olisi mahdollista nopeasti vähentää lihan ja muiden tuotteiden kulutusta, sekä parantaa tuotantoeläinten oloja. Ongelmana on tietenkin se, että eläinteollisuus on monin verroin suurempaa kuin tupakkateollisuus ja se tarjoaa suoraan markkinat suurelle joukolle muita teollisuuden aloja. Siksi epäilen, että tämä muutosten tekeminen on paljon vaikeampaa. Keinot siihen kuitenkin on olemassa.


Laitetaan eläintuotteisiin kuvia eläinten kärsimyksistä, kerrotaan eläintuotteiden haitallisista terveysvaikutuksista, nostetaan tuotteiden hintoja ja siirretään suurin osa niistä myytäviksi omiin erillisiin kauppoihin niin, ettei niitä enää saa kätevästi marketista, jossa niiden sijaan tarjotaan edullisia kasvisperäisiä tuotteita. Olen varma, että tällä reseptillä saataisiin aikaan nopea pudotus näiden tuotteiden käytössä ja se hyödyttäisi niin eläimiä, kapitalismia vastustavia kuin kansanterveyttä ja ilmastoakin. Minusta tässä ei ole kuin voitettavaa.


Lukella ja Latella kävi tuuri. Ne pääsivät viettämään possunpäiviä Fallkullan eläintilalle.
38 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page