top of page
  • Writer's pictureTiina Sandberg

Miksi pakotteet eivät toimi?

Montako kertaa tulee mieleen, jolloin kansainväliset pakotteet ovat toimineet ja saaneet jonkin maan muuttamaan toimintaansa? Varmasti useimmat nostavat tässä kohtaa esimerkiksi Etelä-Afrikan ja sen apartheid-politiikan. Nehän saatiin loppumaan pakotteilla? Eikö?


No ei ihan. Esimerkiksi tässä Yalen ylipiston keskustelupaperissa esitetään melko uskottavasti, etteivät pakotteet suinkaan olleet ratkaiseva elementti apartheidin lopettamisessa.Vaikka niillä oli vaikutusta, ne rajoittuivat lähinnä psykologiselle puolelle. Etelä-Afrikka pystyi pakotteista huolimatta käymään kansainvälistä kauppaa lähes normaalisti.


Uskottavampi selitys, joka paperissa tuodaan esille, on se että lopulta ANC oli pakotteita vaikuttavampi tekijä ja tämä sisäinen oppositio pystyi neuvottelemaan uudesta hallinnosta kun Neuvosto-blokki kaatui. Maan johto ei enää pelännyt välitöntä kommunistihallintoa ja tämä mahdollisti sopimisen. Samaan suuntaan vaikutti toki muitakin maansisäisiä tekijöitä.


Etelä-Afrikka on kuitenkin melkoinen poikkeustapaus. Viime aikoina talouspakotteet ovat kohdistuneet ennen kaikkea Yhdysvaltojen vastustamia hallintoja vastaan. Kuuba on omaa sarjaansa kauppasaarron täyttettyä jo 60 vuotta. Samoin Kuuban saarto on ollut poikkeuksellisen tiukka. Miksi Kuuba ei ole muuttanut suuntaa? Ilmeinen vastaus on, ettei Kuubassa ole sellaista sisäistä oppositiota, jonka muutos vaatisi.


Mitä näistä kahdesta esimerkistä voisi oppia suhteessa Venäjään nyt kohdistuviin pakotteisiin? Minusta ainakin sen, että ilman maan sisäistä oppositiota muutos ei ole todennäköinen. Ei ainakaan siihen suuntaan, johon länsi haluaisi edetä. Demokratian vahvistuminen vaatisi vahvan kansalaisyhteiskunnan, mutta tällä hetkellä sen toimintatila on äärimmäisen rajoittunut. Eikä mikään ihme. Lienee todennäköistä, että myös Putinin hallinto tietää miten ja miksi pakotteet ovat vaikuttaneet.


On perusteltua pitää tiukkoja talouspakotteita sodan aikana, koska niiden voidaan ajatella heikentävän Venäjän kykyä sotimiseen Ukrainassa. Minusta pakotteiden jatkaminen vielä sodan jälkeenkin kuitenkin kääntyisi itseään vastaan tarjotessaan Putinin hallinnolle todisteen siitä, että länsi kokonaisuudessaan jälleen kerran (lue Venäjän historiaa, mikäli et ymmärtänyt tätä viittausta) haluaa liittoutua Venäjää vastaan ja painaa sen polvilleen. Sellainen ulkoinen uhka oikeuttaisi edelleen sisäisen opposition kitkemisen, eikä mahdollistaisi demokratian vahvistumista. Siksi en ole pitkitettyjen pakotteiden kannalla.Suomikin on ollut usein osapuolena Venäjän ja Euroopan valtioiden sodissa. Yleensä kävi suunnilleen näin.

71 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page