top of page
  • Writer's pictureTiina Sandberg

Miksi meillä on ydinaseita?

Kun Einstein kuuli toisen maailmansodan lopulla saksalaisten suunnittelevan ydinaseen kehittämistä, hän päätti kirjoittaa Rooseveltille ja kiirehtiä Yhdysvaltojen omaa kehitystyötä. Siten toimien hän saattoi olla ratkaiseva linkki siinä ketjussa, joka johti ydinaseiden luomiseen. Tätä hän katui lopun elämäänsä, etenkin kun kävi ilmi, että natsien kokeet eivät olleet menestyksekkäitä.


Ydinaseiden olemassaolo on suurin yksittäinen uhka ihmiskunnalle. Vaikka ekologinen kriisi uhkaa myös johtaa ihmiskunnan tuhoon, ei sen toteutuminen ole muutamien ihmisten varassa. Voimme yhdessä toimien jarruttaa tuhoa ja jokainen voi osaltaan vaikuttaa siihen.


Ydinasuhan kohdalla on toisin. Yksittäinen ihminen voi pahimmillaan tehdä yksin päätöksen meidän kaikkien tuhoamisesta. Tai se voi tapahtua vahingossa. Totaalisen ydinsodan käynnistyttyä ei ole mitään mahdollisuutta pysäyttää tilannetta tai estää vaikutusten ulottumista koko planeetalle.


Einstein ei voinut käsittää sitä, miten kevyesti tähän uhkaan suhtauduttiin ja miten helposti hänen aloitteensa maailmanhallituksen luomisesta ohitettiin. Hänen ajatuksensa, jonka myös monet muut näkivät loogisena ja toimivat sen eteen, oli perustaa maailmanhallitus, joka olisi järjestäytynyt YK:n tapaan ottanut haltuunsa ydinaseet ja vaalinut muutenkin rauhaa maailmassa. Näin olisi poistettu valtioiden väliset ristiriidat ja uhka ydinaseiden käytöstä blokkien välillä. Tämä tapahtui siis kylmän sodan aikaan.


Tänäänkään emme ole edenneet asian ratkaisemisessa tuon pidemmälle. Positiivisia liikkeitä ovat tietenkin olleet lukuisat sopimukset ja aloitteet ydinaseiden määrän vähentämisestä, mutta niillä ei ole päästy lähemmäs varsinaisen ongelman ratkaisemista.


Einsteinin aikalainen, Enrico Fermi (Fermi oli keskeinen Yhdysvaltain Manhattan-projektille, jossa maa loi ensimmäisen atomipommin.) ihmetteli aikoinaan taivaalle katsellessaan sitä, missä kaikki ovat. Hän viittasi aurinkokunnan ulkopuoliseen älyyn, jota matemaattisesti laskien luulisi jo meidän linnun radastamme löytyvän. Yksi varteenotettava vaihtoehto siihen, miksi ketään ei näy, on se, että äly johtaa sivilisaatiot tilanteisiin, joissa ne tuhoavat itsensä.


Ydinase saattaa hyvin olla sellainen keksintö, jota ihmiskunta ei kykene hallitsemaan ennen kuin se tuhoaa meidät. Tämän myös Einstein hyvin hahmotti ja siksi hän vetosikin yhdessä muiden nobelistien kanssa rauhanomaisten ratkaisujen kehittämisen välttämättömyyden puolesta Bertrand Russellin muotoilemin lausein:

"Vetoamme ihmisolentoina ihmisolentoihin: muistakaa ihmisyytenne ja unohtakaa muu. Jos voitte sen tehdä, tie uuteen paratiisiin on avoinna: jos ette voi, on edessänne yleismaailmallinen kuoleman vaara."Kuva David Nagy, Pixabay.

21 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page