top of page
  • Writer's pictureTiina Sandberg

Miksei kukaan puhu Muurmanskin tukikohdasta?

Tällä hetkellä ulkopoliittista keskustelua Nato-kysymyksen ympärillä leimaa ajatus siitä, että Suomi voisi livahtaa Naton ovesta sisään Venäjän ollessa sidottuna Ukrainan sotaan. Tätä hetkeä haluttaisiin käyttää hyväksi, koska ymmärretään, että jäsenyys saattaa osoittautua ulkopoliittisesti kalliiksi.

Suomen itärajalta on 5,3 miljoonan asukkaan Pietariin matkaa lyhimmillään vain vähän yli 100 kilometriä. Muurmanskissa sijaitsevaan Venäjän pohjoisen laivaston päätukikohtaan rajaltamme on matkaa noin 50 kilometriä enemmän. Pietari on tietenkin yhtä lähellä Viroa, joka on jo Nato-maa, mutta Muurmanskiin sijoitettuihin ydin- ja muihin ohjuksiin ei sieltä käsin pääse samalla tavalla käsiksi. Murmansk on sotilaallisesti Venäjälle äärimmäisen tärkeä kohde, jonka suojaaminen on sille ensiarvoisen tärkeää. Alueelle on sijoitettu suurin osa Venäjän strategisten ydinasejoukkojen merikomponentista, eli toisin sanoen alue on sen puolustuskyvylle ratkaiseva. Tästä syystä myös Nato on kiinnostunut Suomen alueesta, kuten Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta toteaa.


Mikäli suomi päättäisi hakea Nato-jäsenyyttä, olisi Venäjän kannalta oleellista saada varmuus siitä, ettei Suomeen tuoda sellaisia Nato-joukkoja, jotka voisivat uhata Muurmanskia. Tämä Venäjän strateginen tarve on syy siihen, ettei Norjalla ole omaa Nato-tukikohtaa, vaikka Nato muuten on pyrkinyt kehittämään toimintakykyään pohjoisella alueella.


Norjan kanssa Venäjä voi olla suhteellisen turvallisella mielellä. Vakiintunut toimintatapa ei liene vaarassa, koska Norjalla ei ole halua lähteä kiistelemään tästä asiasta. Suomen nykyisen johdon suhteen voi olla toisin. Suomen Nato-jäsenyyden pontimena näyttäytyy nyt silmiinpistävästi halu vastustaa Venäjää ja sen johtoa.

Kun lähtökohta mahdolliselle Nato-jäsenyydelle on tämä, voi Venäjä aiheellisesti epäillä mahdollisuuksiaan keskustella Suomen kanssa sotilaallisista riskeistä ja niiden hallinnasta. Se ei myöskään tällä hetkellä luota Natoon järjestönä, mikä entisestään vähentää sen neuvotteluvaraa ja halukkuutta. Siksi tulee olemaan vaikeaa luoda sellaista luottamusta, jossa Venäjä ei lähtökohtaisesti pitäisi Suomen Nato-jäsenyyttä uhkana omille joukoilleen.

Vaikka periaatteessa lienee mahdollista ajatella asian olevan neuvoteltavissa Venäjän kanssa, ja joka tapauksessa pidän sellaista neuvottelua ehdottoman välttämättömänä mikäli Nato-jäsenyyttä päätetään hakea, olisi minusta edelleen paras pelata varman päälle ja pitäytyä koetellussa keinossa: Suomen ei pidä tehdä maaperästään mahdollista ponnistuslautaa hyökkäykseen Venäjän tärkeintä sotilastukikohtaa vastaan. Sellainen on yksinkertaisesti ajattelematonta ja uhkarohkeaa.Muurmansk on Venäjälle äärimmäisen tärkeä alue, jota se taatusti haluaa suojata. Kuva Wikipedia.


213 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page