top of page
  • Writer's pictureTiina Sandberg

Koti ihan kaikilleAsumisen kalleus ajaa ihmiset ongelmiin. Pahimmillaan tingitään lääke- ja ruokamenoista. Tämä kaikki siksi, että ihmisten kodeista on tehty tuottoisia sijoituskohteita, joilla voi vapaasti keinotella. On jo aika tehdä niistä taas ensisijaisesti koteja.


Mielestäni vuokrasääntely ja sen mahdollistama katto vuokrille on palautettava, jotta ihmisten kodeilla rahastaminen saadaan loppumaan. Voittoa tuottavien vuokrataloyhtiöiden on laitettava osinkojen jakaminen ja vuokrankorotukset jäihin, jotta koronaepidemian ja talouden ongelmien takia työnsä menettäneet ihmiset eivät joudu ongelmiin. Ihan jokaiselle on taattava oikeus asuntoon.


Helsingin on rakennettava, ei vain rakennutettava, omat vuokra-asuntonsa. Rakennusalalla on häikäilemättömän voitontavoittelun lisäksi tyypillistä, että suhteita käytetään hyväksi muun muassa perusteettomaan laskutukseen. Laskun tästä saavat maksaa aikanaan vuokralaiset. Tästä myös HEKA on jäänyt kiinni useasti. Valvonta pettää helposti ja sitä on parannettava.


Helsingin valtuusto voi suoraan päätöksillään varmistaa sen, että tontinvuokrat, korot ja kiinteistöverot pysyvät tasolla, joka pitää asumisen kulut kohtuullisina. Tätäkin mahdollisuutta on käytettävä täysimääräisesti.


Tällä hetkellä kiinnostusta herättävät erilaiset asunto-osuuskunnat, joissa osakkaana oleva ei missään vaiheessa itse siirry asuntonsa omistajaksi, vaan koituva hyöty kertyy osuuskunnalle. Yhteisiä rahoja käytetään remontteihin ja mahdollisesti lisärakentamiseen. Näissä on houkuttelevaa myös se, että vuokra-asukkaan huolettomuudella voi päästä kiinni osakkeenomistajan oikeuksiin päätöksenteossa. Olen itsekin yhdessä projektissa tällä hetkellä mukana tutustumassa toimintaan ja mahdollisesti jossain vaiheessa rakennuttamassa omaa uutta kotia.


28 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page