top of page
  • Writer's pictureTiina Sandberg

Käytetään sitä ylijäämää!

Niin kauan kuin olen asunut Helsingissä, pian 15 vuotta, olen saanut lukea että varaudumme pahoihin aikoihin. Se on tarkoittanut pääoman kerryttämistä ja ylijäämien kasaamista. Tämän on kerrottu olevan sitä puskuria, jolla hädän hetkellä voidaan auttaa helsinkiläisiä selviytymään.

Mielestäni tämän koronaepidemina kanssa jos koskaan meillä on hetki, jolloin nuo ylijäämät on laitettava käyttöön. Helsinki teki vuodelle 2020 alustavan konsernitilinpäätöksen mukaan jälleen satojen miljardien positiivisen tuloksen ja jo ennestään varoja oli kasattuna noin kaksi miljardia euroa. Koska valtio on korvannut koronan akuutista hoidosta koituneet kulut, on kaupungilla mahdollisuus panostaa ihmisten ja pienyrittäjien tukemiseen. Se tarkoittaisi suurempaa tukea työllistämiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin lisää resursseja ja tekijöitä, kouluille mahdollisuuden pitää huolta oppilaistaan ja niin edelleen. On aika lakata johtamasta Helsinkiä kuin pörssiyritystä ja panostaa kaupunkilaisten hyvinvointiin. Meillä on siihen varaa, eikä meillä ole varaa jättää ihmisiä heitteille.


17 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page