top of page
  • Writer's pictureTiina Sandberg

Ikkunastani näkyy Allegro

Tuosta se taas suhahti ohitse niin että lumi pölisi. Allegro pitää yllä liikenneyhteyttä Venäjän ja suomen välillä. Minusta sen liikennöinti on lohduttavaa. Kaikkia yhteyksiä ei ole katkottu.


Olisi helppo repäistä itärajalle pohjaton railo. Pystyttää rautaesirippu. Kaivaa vallihauta ja laittaa sinne krokotiilejä, miinoittaa koko rajavyöhyke viimeistä nyppylää myöten. Helppoa, mutta lopulta melko hyödytöntä, koska Venäjä pysyy silti naapurinamme.


Hankalan naapurin kanssa eläminen ei ole helppoa. Se vaatii huolellista tasapainoilua ja välillä se on vaatinut myös melkoisia kompromisseja. Silti Suomi on onnistunut elämään rauhassa ja luomaan molempia hyödyttäviä suhteita. Ei sellainen onnistu toivomalla, vaan tarkkaan harkitsemalla ja kuuntelemalla.


Eilen osallistuin kokoukseen, jossa pohdittiin niitä vaihtoehtoja, joita eurooppalaisilla rauhanaktivisteilla ja antimilitaristeilla tässä tilanteessa on. Eräs eniten toisteltu kommentti, oli toive Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön toiminnan vahvistamisesta. Suomessa 1975 solmitun sopimuksen pohjalta luodun järjestön periaatteina ovat rauha, neuvottelu ja keskinäisen luottamuksen vahvistaminen. Näiden periaatteiden mukaan voitaisiin edetä Euroopan turvallisuuden vahvistamisessa anti-militaristiseen suuntaan.


On helppoa nähdä miten aseisiin turvautuminen johtaa asevarustelun ja jännityksen lisääntymisen kierteeseen. Siihen ajautuminen käy melkein itsestään. Vaikeaa on löytää keinoja toimia toiseen suuntaan. Mahdotonta se ei kuitenkaan ole.


Olen sillä tavalla jääräpäinen, että en suostu ajattelemaan, että Allegro lakkaa ajamasta ikkunani ohi. Tai että ihmiset joutuvat katkomaan ne siteet, joita heillä on Venäjälle. Jos sen annetaan tapahtua, on Putin voittanut. Sen jälkeen hänen on entistä helpompi pitää langat käsissään ja määrätä maansa kohtalosta. Jos nyt jotain pitäisi tehdä, niin vahvistaa ja tukea niillä vähäisillä keinoilla, joita meillä on, venäläistä kansalaisyhteiskuntaa. Heistä lopulta riippuu minkä suunnan Venäjä ottaa ja millainen naapuri meillä on. Muuten olen sitä mieltä, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli väärin ja sotatoimet on lopetettava.


Allegro kulkee edelleen. Kuva Wikimedia


25 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page