top of page
  • Writer's pictureTiina Sandberg

Helsingin energia voisi myydä halvempaa sähköä helsinkiläisille

Helsingin kaupungin energian, eli Helenin, hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara tyrmäsi haastattelussaan (HS 30.8.2022) ajatuksen siitä, että yhtiö alkaisi tarjota halvempia sähkösopimuksia paikallisilla, eli tässä tapauksessa helsinkiläisille, asiakkailleen. Kuten Soininvaara itsekin toteaa, on näin menetelty muiden sähköyhtiöiden esimerkiksi Seinäjoen energian toimesta ja samaa suunnittelee myös Kokkolan energia.


Soininvaara tyrmää ajatuksen, mutta mielestäni väärin perustein. Ensinnäkin yhtiöillä on tietenkin mahdollisuus hinnoitella tarjoamansa palvelut eri asiakkaille eri hintaan. Tässä pitää toki olla peruste, joka voi olla esimerkiksi eri tavalla määrittyvät kustannukset. Sähkön toimittamisessa ja myynnissä asuinpaikalla on myös aivan erilainen merkitys kuin sukupuolella ja ihonvärillä, joihin Soininvaara sen tarkoitushakuisesti rinnastaa unohtaen ilmeisesti täysin sen, että yritykset hinnoittelevat jatkuvasti edullisempia tarjouksia esimerkiksi eri yhdistysten tai ammattiliittojen jäsenille, eläkeläisille tai vaikkapa opiskelijoille. Yrityksillä on oikeus päättää omasta hinnoittelustaan.

Mikäli Soininvaara katsoo, että tässä tarvittaisiin peräti yhtiöjärjestyksen muutos, jossa yhtiön toiminnan tarkoitukseen lisättäisiin maininta helsinkiläisten kohtuuhintaisen energian saannin turvaamisesta, olisi se helposti ratkaistavissa. Sen voisi käsitellä yhtiökokouksessa, joka, kuten Soininvaara toteaa, voidaan tarvittaessa kutsua koolle kaupungin toimesta. En kuitenkaan usko, että näin meneteltäisiin joka kerta kun Helen muuttaa hinnoitteluaan tai aloittaa vaikkapa jonkin markkinointikampanjan.


Helsingin energia, kuten paikalliset alun perin usein kuntien omistamat sähköyhtiöt muutenkin, on alun perin perustettu nimenomaan turvaamaan paikallinen energian saanti. Se, että ne ovat sittemmin yleensä tästä luopuneet ja siirtyneet toimimaan markkinaehtoisesti, on virhe, josta monet saavat nyt ensi talvena maksaa. Kiitokset Reijo Sanerolle, jota myös haastateltiin tiistain Hesarissa, erinomaisesta tiivistyksestä: ”Se vanha systeemi, että sähköyhtiöt myivät energiaa oman alueensa asukkaille kohtuulliseen hintaan, oli minusta hyvä.”


Paluu energialaitosten ydintoimintaan tervehdyttäisi koko energiasektoria ja ehkä osaltaan mahdollistaisi sen järjestelmän purkamisen, joka nyt korottaa energian hintaa tulevaisuuden spekuloinnin kautta. Energia ei tällä hetkellä ole kallista siksi, että sen tuottaminen olisi kallista, vaan siksi, että sen ennakoidaan – melko varmasti aivan oikeutetusti - olevan sitä tulevaisuudessa.

Omasta sähkölaskustani kyllä vielä selviän, siinäkin tapauksessa että se tuplaantuisi, mutta aivan varmasti monella tekee tiukkaa. Helen voisi auttaa asiaa halutessaan vaikka heti.

612 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page