top of page
  • Writer's pictureTiina Sandberg

Hammashoitoa Helsinki!


Helsingin kaupunki teki vuonna 2020 yli 500 miljoonaa euroa ylijäämää. Tämä on huomattava summa etenkin, koska kyseessä oli poikkeuksellinen koronavuosi ja toisaalta siksi, että kaupunki on tehnyt vastaavan ylijäämän useita kertoja peräjälkeen.

Mielestäni ei ole hyväksyttävää, että kaupunki tuottaa jatkuvasti tällaisen ylijäämän tilanteessa, jossa monet sen palvelut on alibudjetoitu. Näitä liian vähillä resursseilla toimivia kaupungin palveluita ovat tällä hetkellä esimerkiksi mielenterveyspalvelut, vanhustenhoito ja terveyspalvelut, joista erityisenä murheenkryyninä haluaisin nostaa esille hammashoidon tilanteen.


Helsingissä on resurssipulan vuoksi päässyt syntymään tilanne, jossa julkiseen hammashoitoon on erittäin vaikea päästä. Aivan erityisesti tämä koskee niin sanottua kiireetöntä hammashoitoa. Särky- tai tapaturmatapauksissa hoitoajan voi edelleen saada melko nopeasti.


Tämä tilanne on täysin järjetön. Koska ennaltaehkäisevät tarkastukset ja niihin liittyvät toimet takkuavat jatkuvasti, kasvaa vakavampien hammasongelmien määrä ja ruuhkauttaa pahasti jo entisestään ylikuormittunutta hoitojonoa estäen tilanteen normalisoinnin. Lisäksi koronaepidemian aikana moni on lykännyt hoitoon hakeutumistaan ja täten tilanne on juuri nyt huomattavasti tavanomaista hankalampi.


Ehdotankin täten, että Helsinki käyttäisi tästä kertyneestä 500 miljoonan euron ylijäämästä 50 miljoonaa euroa hammaslääkäri- ja hammashoitajaresurssien, sekä niiden tarvitsemien välineiden, tilojen yms. hankkimiseen, jotta kaupunki voi voittaa kilpajuoksun reikiintymistä vastaan ja parantaa kaupunkilaisten terveystilanetta merkittävästi.


Lisäksi tämä panostus mahdollistaisi sen, että kaupunki voisi tuottaa suuremman osan palveluista omana tuotantonaan ja säästää näin huomattavasti myös ostopalveluiden kustannuksista.


Tämän kuntalaisen aloitteen vien tänään 2.6. kaupunginvaltuustolle.

29 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page