top of page
  • Writer's pictureTiina Sandberg

Älä valitse puolta

Sodan aikana on todella vaikeaa olla sotaa vastaan. Koko keskustelu on silloin keskustelua siitä kummalla puolella ollaan. "Jos et ole puolellamme, olet meitä vastaan." Tämä kahtiajakautuminen on moottori, joka pitää sotaa käynnissä.


Hannah Arendt sanoi, että on syytä tehdä selkeä jako ymmärtämisen ja hyväksymisen välille. Hän halusi ymmärtää natsien toimintaa ja sitä miksi tavalliset saksalaiset tekivä mitä tekivät. Miten se oli mahdollista? Siihen pääsi kiinni vain ymmärtämällä motiiveja, tunteita ja syitä toiminnan takana. Samalla tavalla nyt on syytä ymmärtää syyt sodan taustalla.


Putin on puhunut paljon Natosta ja sen aiheuttamasta uhasta. Se tuskin on sattumaa. Hän on kokenut sotilasliiton toimet uhaaviksi ja osittain sota on puhjennut tästä syystä. Nato ei ole natsi-Saksa, eikä ole viitteitä siitä, että se olisi suunnitellut hyökkäystä Venäjälle, mutta toimillaan se on kasvattanut jännitettä pykälän kerrallaan.


Nato on sotilasliitto, joka on alunperin perustettu nimenomaan Venäjän ja Varsovanliiton vastavoimaksi. Tätä ei kiistä kukaan. Ei myöskään sitä, että Naton johtoa pitää Yhdysvallat ja että sillä on vahva vaikutus siihen miten tuo sotilasliitto toimii. Yhdysvallatkaan ei ole viime aikoina liennyttänyt suhteita Venäjään, vaan pikemminkin kiristänyt niitä.


Natolla on siis rooli tässä sodassa. Sen tulisi tunnustaa se ja osoittaa halukkuutta neuvotteluun. Jos välejä ei korjata, ei liene mahdollista päästä tämän sodan jälkeenkään rakentamaan suhteita, jotka loisivat jälleen pitävän rauhan Eurooppaan. Jännitteiden purkaminen on ainoa kestävä vaihtoehto. Siksi aion edelleen vastustaa Suomen liittymistä sotilasliitto Natoon. Sen jäsenenä emme olisi enempää turvassa vaan osapuolena myös sodissa, joihin emme itse ole antaneet aihetta. Liittoutumattomuus ja diplomatian keinojen vahvistaminen ovat historiassa olleet pienten maiden paras turva maailman melskeissä. Se ei ole muuttunut mihinkään. Suomi ei tarvitse asevarustelua vaan rauhantyötä. Maailma ei tarvitse niitä ja kaikkein vähiten niitä tarvitsevat tavalliset ihmiset rajojen molemmin puolin.Kiitos kuvasta Toivo Koivisto!

161 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page